niedziela, 29 marca 2015

CZUŁOŚĆ I UWAGA / Tenderness and care


Kochani, dziś chciałabym podzielić się z Wami tą piękną starą pocztówką- reprodukcją obrazu Lucasa Cranacha: "Chrystus błogosławiący dzieci". Udało mi się ją znaleźć w antykwariacie on-line i natychmiast ją zakupiłam, ponieważ głęboko poruszyła moje serce.

Mam wiele refleksji na temat tej kartki, jednak chciałabym zwrócić uwagę szczególnie na dwie rzeczy: na czułość Jezusa oraz Jego zaangażowanie i uwagę jaką poświęca tym kobietom i dzieciom. Czułość...Jego dotyk, bliskość, intymność oraz nagość tych dzieci symbolizująca niewinność jaką posiadali także pierwsi rodzice w Raju, kiedy byli nadzy przed sobą i przed Bogiem i mogli się cieszyć Jego dotykiem. Uwaga...w lewym rogu widzimy uczniów, którzy zostali zganieni przez Chrystusa za to, że zabraniali kobietom i dzieciom zbliżyć się do Niego. Jezus jednak wbrew poglądom panującym w Jego czasach i niestety nierzadko również współcześnie, nie uważa kobiety i dzieci oraz ich potrzeby za mniej ważne. Poświęca im troskę i uwagę, jest cały dla nich. To dla mnie bardzo inspirująca myśl, kiedy uświadamiam sobie że właściwie w świecie nic nie znaczę i czasami jestem bezsilna wobec różnych przeciwności.

Jako ciekawostkę dodam, że istnieje kilka wersji tego obrazu. Namalowane za pomocą pięknych, intensywnych kolorów są w rzeczywistości o wiele ładniejsze niż przedstawiona tu reprodukcja.


Beloved, today I'd like to share with you this beautiful old postcard- a reproduction of  Lucas Cranach's painting: "Christ blessing the children". I came across it at an on-line second-hand bookshop and I bought it straight away because it deeply moved my heart.

I've got so many thoughts about the card. However, let me particularly draw your attention to two things: Jesus' tenderness and His care for these women and children, the fact how seriously He treats them. Tenderness...His touch, closeness, intimacy as well as bareness of the children symbolizing innocence that was cherished also by the first man and woman in the paradise who were naked before each other and before God and  enjoyed feeling His touch. Care...in the left upper corner we can see some of the disciples who were rebuked by Christ for barring women and children from approaching Him. Jesus, contrary to the views held at His times (and sadly often today) doesn't consider women and children and their needs as less important. He gives them His undivided attention and care. He is all for them. It's a very inspiring thought for me whenever I realize that I mean nothing in the world and when I'm overcome by different hardships.

What is interesting, there are a few versions of the painting. Painted  in beautiful, intense shades, they are far more delightful than the above reproduction.


wtorek, 24 marca 2015

KANTON / Canton
Moi drodzy, nie mogę się powstrzymać, żeby nie pokazać Wam tej pięknej kartki z cudownymi znaczkami, którą otrzymałam od Postcrosserki z Chin. Pocztówka przedstawia miasto Kanton (Guangzhou) leżące w południowych Chinach. Rzeka, którą widzimy na kartce to Rzeka Perłowa- rzeka "matka" Guangzhou. Budowla u góry po lewej stronie to katedra Najświętszego Serca Jezusa wybudowana w 1863 przez Francuzów. 

Dear Readers, I can't resist showing you this beautiful postcard with lovely stamps. I received it from a Postcrosser from China. The card shows Canton (Guangzhou) -a city in southern China. The river on the card is the Pearl River, the mother river of Ghuangzhou. The building at the upper left is the Sacred Heart Cathedral built by the French in 1863. 

niedziela, 22 marca 2015

WIOSNA :-) / Spring has come :-)

W minionym tygodniu rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Tan fakt zainspirował mnie do tego, aby pokazać Wam kilka kartek z kwiatami, które otrzymałam niedawno w ramach offów i swapów

Last week  calendar spring started. This fact has inspired me to show you some postcards with flowers, both offs and swaps, which I have received recently.Pocztówka nadeszła z Rosji. Jest to fragment obrazu niemieckiego malarza Georga Flegla tworzącego w epoce baroku. 

The postcard came from Russia. It's the part of the painting by a German painter George Flegel living in the period of baroqueDziękuję, Julie z USA za kolejną kartkę niespodzianką z pięknym błogosławieństwem z Księgi Liczb: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże"

Thank you so much, Julie from the USA for another surprise postcard with the beautiful blessing from the Numbers


I jeszcze jedna urocza kartka z Rosji. Wywołuje piękne skojarzenia: dom- własne miejsce, bezpieczeństwo, intymność i także: otwarte okno- zaproszenie, otwarcie, ufność...

And one more lovely postcard from Russia. It evokes beautiful associations: home- your own place, security, intimacy and also: an open window- invitation, openness, confidence...

Która podoba Wam się najbardziej?
Which one do you like the most?

niedziela, 8 marca 2015

Tenczyn


Tenczyn to wieś położona w powiecie myślenickim w gminie Lubień. Tu właśnie miałam przyjemność spędzić zeszły weekend z moją wspólnotą na naszym zimowym wyjeździe formacyjnym. Wybraliśmy to miejsce, ponieważ znajduje się tu świetnie wyposażony ośrodek rekolekcyjny powadzony przez braci Kapucynów. Głównym tematem wyjazdu była nadzieja. Mieliśmy kilka ciekawych konferencji oraz rozmów w mniejszych grupach. Najbardziej podobała mi się konferencja w całości oparta na różnych słynnych dziełach sztuki pokazujących nadzieję albo jej brak. :-)

Tenczyn is a village in the administrative district of Gmina Lubień within Myślenice County (southern Poland). Here, I spent last weekend with my community. We were having our winter retreat. We chose this site, because there is a very well-equipped retreat center run by Friars Minor Capuchin. The main theme of our retreat was "hope". We had a few interesting seminars and discussions in smaller groups. What I liked the most was the seminar entirely based on famous pieces of art showing hope or despair :-)