czwartek, 2 kwietnia 2015

SAM NA SAM Z TAJEMNICĄ / Face to face with the Mystery


Powyższą  pocztówkę, będącą reprodukcją obrazu Diego Velazqueza de Silvy "Chrystus Ukrzyżowany" otrzymałam już jakiś czas temu. Nadawczyni z Holandii napisała, że postrzega ten obraz jako "straszny i jednocześnie piękny". Rzeczywiście, jest w nim coś niezwykłego. Na wielu dziełach sztuki przedstawiających Ukrzyżowanie można zobaczyć ludzi zgromadzonych wokół krzyża: płaczących, omdlewających, modlących się. Tutaj nie ma nikogo. Jedynie ciało Ukrzyżowanego kontrastujące z ciemnością. Tylko On i widz, który ogląda obraz. Tylko On i Ty. Bez innych ludzi, bez świadków, sam na sam z Tajemnicą, sam na sam z pytaniami: "Kim właściwie On jest?", "Dlaczego na krzyżu?", "Jakie znaczenie miała Jego śmierć, że przedstawia się ją na tysiącach obrazów?", "Jakie ma to znaczenie dla mnie?"

The above postcard which I received some time ago, is a reproduction of the painting by Diego Velazquez de Silva "Christ Crucified". The Sender from the Netherlands wrote that she considered it "horrible and beautiful at the same time". Indeed, there is something unusual in it. Many pieces of art depicting  Crucifixion show some people gathered around the cross: weeping, fainting and praying. Here, you can see nobody, except the Crucified One, His body contrasting with the darkness. Nobody except Him and the one who is looking at the painting. No other people, no witnesses- only He and you- face to face with the Mystery, with the questions: "Who is He?" "Why on the cross?", "What is the meaning of His death as it's depicted on so many pieces of art?" "What is its meaning to me?"A to pocztówka z Holandii bardzo podobna w wymowie i treści. Niestety nie wiem jaki kościół przedstawia.

One more postcard from the Netherlands, quite similar to the previous one. I don't know what the name of this church is.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz